Medicina (Kaunas) 2005; 41 (11): 968-973

Turinys Visas straipsnis lietuvių kalba  

Nuo auksologijos iki lietuvių etnogenezės

Janina Tutkuvienė

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra

Raktažodžiai: lietuvių etnogenezė, istorija, antropologija, auksologija, kraniologija.

Santrauka. Profesoriaus Gintauto Česnio 65 metų sukakčiai pažymėti straipsnyje pateikiama šios iškilios asmenybės – Lietuvos mokslų akademijos nario eksperto, buvusio Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekano (1988–1999), Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros vedėjo (1988–2001), Lietuvos valstybinės premijos laureato (1989) ir Estijos valstybinio apdovanojimo (2005) – mokslinės veiklos ir kitos kūrybos apžvalga. Gintautas Česnys baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą 1963 metais. Jo mokslinė ir pedagoginė veikla rutuliojosi nuo auksologijos (pirmoji disertacija „Lietuvių kūdikių auksologinė charakteristika, longitudinalinis tyrimas“, 1970) iki lietuvių etnogenezės (antroji disertacija „Senųjų Lietuvos gyventojų antropologija“, 1986) problemų nagrinėjimo. Dabar profesorius daugiausia laiko skiria svarbiausių Lietuvos antropologijos istorijos periodų apibendrinimui, iškiliausių jos asmenybių mokslinės veiklos nagrinėjimui.

Adresas susirašinėti: J. Tutkuvienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra, Čiurlionio 21, 03101 Vilnius. El. paštas: janina.tutkuviene@mf.vu.lt

Straipsnis gautas 2005 05 11, priimtas 2005 11 05