Medicina (Kaunas) 2005; 41 (7): 561-565

Turinys Visas straipsnis lietuvių kalba

Reumatinėmis ligomis sergančių ligonių ir kontrolinės grupės tiriamųjų gyvenimo kokybės palyginimas

Rita Rugienė1, Jolanta Dadonienė1, 2, Algimantas Venalis1, 2, Sigita Stropuvienė2

1Vilniaus universitetas, 2Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

Raktažodžiai: gyvenimo kokybė, reumatoidinis artritas, sisteminė raudonoji vilkligė.

Santrauka. Darbo tikslas. Palyginti sergančiųjų reumatoidiniu artritu, sistemine raudonąja vilklige ir kontrolinės grupės tiriamųjų gyvenimo kokybę.

Medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 88 tiriamosios, sergančios reumatoidiniu artritu, 40 – sistemine raudonąja vilklige ir 40 moterų, nesergančių uždegiminėmis sąnarių ligomis, kurios sudarė kontrolinę grupę. Tiriamiesiems buvo išdalytos anketos su klausimais apie jų socialinę, demografinę padėtį, gretutines ligas. Reumatoidiniu artritu ir sistemine raudonąja vilklige sergančios tiriamosios įvertino skausmą (vertinimui naudota vizualinė analogijos skalė), nesąnarinį ligos pasireiškimą, ligos aktyvumą. Be to, tiriamosios užpildė anketas funkciniam neįgalumui ir artrito naštai įvertinti. Visos tiriamųjų grupės užpildė Lietuvoje validizuotą gyvenimo kokybės klausimyną „SF-36“ (angl. Medical Outcomes Study Short Form-36).

Rezultatai. Palyginus reumatinėmis ligomis sergančių tiriamųjų gyvenimo kokybę, nustatyta, jog sisteminės raudonosios vilkligės grupės tiriamosios jautė didesnį skausmą (p=0,017). Reumatoidinio artrito grupės tiriamosioms nustatyta ryškesnių veiklos apribojimų dėl emocinių problemų (p=0,038). Kitose gyvenimo kokybės srityse reikšmingų skirtumų nenustatyta. Palyginus tris tiriamųjų grupes, reikšmingai geresnė gyvenimo kokybė nustatyta kontrolinės grupės tiriamųjų (p=0,000) fizinio aktyvumo, veiklos apribojimo dėl fizinių problemų, skausmo, sveikatos vertinimo ir socialinių ryšių srityse. Daug blogesnė psichikos būsena nustatyta kontrolinės grupės tiriamųjų.

Išvados. Tyrimo metu nustatyta, jog daugelį gyvenimo kokybės sričių reumatoidiniu artritu ir sistemine raudonąja vilklige sergantys tiriamieji įvertino panašiai. Reikšmingų skirtumų nustatyta skausmo, veiklos apribojimo dėl emocinių problemų srityse. Kontrolinės grupės tiriamųjų gyvenimo kokybė daug geresnė daugelyje sričių, išskyrus psichikos būseną.

Adresas susirašinėti: R. Rugienė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Reumatologijos skyrius, Santariškių 2, 08406 Vilnius. El. paštas: rsaulius@vilsat.net

Straipsnis gautas 2005 02 02, priimtas 2005 06 22