Turinys Visas straipsnis lietuvių kalba

Medicina 2004; 40 (4) 374-378

Mirštamumo nuo nudegimų Kauno medicinos universiteto klinikose 1993–2002 m. analizė

Daiva Gudavičienė, Rytis Rimdeika

Kauno medicinos universiteto klinikų Plastinės chirurgijos ir nudegimų skyrius

Raktažodžiai: nudegimai, mirštamumas, pneumonija, plaučių edema, sepsis.

Santrauka. Darbo tikslas. Ištirti pacientų, gydytų dėl nudegimų Kauno medicinos universiteto klinikų Plastinės chirurgijos ir nudegimų skyriuje 1993–2002 m., mirštamumo dinamiką bei priežastis, įvertinti pacientų kontingentą pagal amžių, lytį, nudegimo faktorių bei plotą, gretutinę patologiją. Metodai. Atlikta retrospektyvioji 283 pacientų, mirusių nuo nudegimų Kauno medicinos universiteto klinikų Plastinės chirurgijos ir nudegimų skyriuje 1993–2002 m., ligos istorijų analizė. Rezultatai. 1993–2002 m. Kauno medicinos universiteto klinikose gydyti 1876 nudegę suaugę (vyresni negu 16 metų) ligoniai. Nudegusių ligonių mirštamumas Kauno medicinos universiteto klinikose 1993–2002 m. svyravo nuo 9 iki 22 proc. (vidurkis – 13,3 proc., standartinė deviacija – 3,8). Mirusių ligonių amžiaus vidurkis – 56 metai (standartinė deviacija – 8), net 21,6 proc. buvo vyresni negu 80 metų. Tarp mirusių buvo 62 proc. vyrų. Bendras nudegimo plotas buvo 32 proc. (standartinė deviacija – 28,6), didesnę dalį sudarė gilus nudegimas – 22 proc. (standartinė deviacija – 19,8). 72 proc. ligonių nudegė liepsna, 10 proc. – skysčiais. 35 proc. ligos istorijose gretutinės ligos nenurodytos, 57 proc. nustatyta aterosklerozė ir išeminė širdies liga, 5 proc. – sirgo kvėpavimo sistemos ligomis, 7 proc. – centrinės nervų sistemos ligomis, psichikos ligomis – 2 proc., atvyko išsekę – 8 proc., 6 proc. – diagnozuotas lėtinis alkoholizmas. 70 proc. ligonių ligos eiga komplikavosi pneumonija, 13 proc. – plaučių edema, 39 proc. – sepsiu. Nuo atvykimo iki mirties ligoniai stacionare gydyti vidutiniškai 14 parų (standartinė deviacija – 6), per pirmąsias dvi savaites stacionare mirė 50 proc. ligonių. Išvados. Rizikos grupei priskirtini vyresnio amžiaus didelį kūno plotą nudegę ligoniai, sergantys gretutinėmis ligomis. Pagrindinės mirties priežastys: pneumonija, plaučių edema ir sepsis.

Adresas susirašinėjimui: D. Gudavičienė, KMUK Plastinės chirurgijos ir nudegimų skyrius, Eivenių 2, 50010 Kaunas. El. paštas: daikle@centras.lt

Straipsnis gautas 2004 03 12, priimtas 2004 03 30