Turinys Visas straipsnis lietuvių kalba Full text article in English

Medicina 2004; 40 (4) 299-309

Sunkių nėštumo ir gimdymo komplikacijų sisteminė literatūros apžvalga

Meilė Minkauskienė, Rūta Nadišauskienė, Žilvinas Padaiga1, Said Makari

Kauno medicinos universiteto klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinika, 1Kauno medicinos universiteto Profilaktinės medicinos katedra

Raktažodžiai: sergamumas sunkiomis nėštumo ir gimdymo ligomis, nėštumo ir gimdymo komplikacijos, „beveik prarasti“ atvejai.

Santrauka. Darbo tikslas. Apibendrinti tyrimus, nagrinėjančius sunkias nėštumo ir gimdymo komplikacijas, palyginti šių komplikacijų terminus bei įvertinti tyrimams atlikti naudotus metodus. Metodai. Atlikta sisteminė tyrimų, kur pateikiami duomenys apie sergamumą sunkiomis nėštumo ir gimdymo ligomis, rizikos veiksnius ir suteiktą gydymą, paieška. Tyrimų kokybės įvertinimui naudota PSO nėščiųjų bei gimdyvių sergamumo ir mirtingumo sisteminės apžvalgos rinkimo struktūrinė forma. Rezultatai. Į sisteminę apžvalgą įtraukti 24 tyrimai. 16 iš jų – momentiniai ligoninėse atlikti retrospektyvieji tyrimai. Devyni tyrimai, analizuojant sergamumą sunkiomis nėštumo ir gimdymo ligomis, atlikti įtraukus nėščiųjų ir gimdyvių gydymo intensyviosios terapijos skyriuose atvejus, vienas tyrimas – identifikuojant visus histerektomijų atvejus gimdymo metu ar tuoj po jo. Likę tyrimai atlikti analizuojant sunkias nėštumo ir gimdymo komplikacijas: sepsį, gyvybei pavojingą kraujavimą, sunkias preeklampsijas ir eklampsijas, gimdos plyšimą. Gyvybei pavojingų būklių bei jų sunkumo vertinimo kriterijai, naudoti tyrimuose, skyrėsi. Išvados. Sergamumas sunkiomis nėščiųjų ir gimdyvių ligomis svyruoja nuo 0,8 iki 8,2 proc., mirštamumas – nuo 0,02 iki 37 proc. Dėl tyrimų metu vartotų skirtingų „beveik prarastų“ atvejų sąvokų, identifikavimo būdų, metodikų šių rodiklių palyginimas gana ribotas. Į „beveik prarastų“ atvejų struktūrą dažniausiai įtraukiamas gyvybei pavojingas kraujavimas, sepsis, hipertenzinės nėščiųjų būklės, gimdos plyšimas. Taigi būtina tobulinti sunkių nėštumo ir gimdymo atvejų registraciją ir sukurti aiškų sunkių nėščiųjų ir gimdyvių ligų terminą.

Adresas susirašinėjimui: M. Minkauskienė, KMUK Akušerijos ir ginekologijos klinika, Eivenių 2, 50010 Kaunas. El. paštas: meileminkauskiene@yahoo.com

Straipsnis gautas 2003 10 23, priimtas 2004 01 16