Numerio turinys Visas straipsnis lietuvių kalba

Medicina 2004; 40 (priedas 1) 1-6

Modifikuota radiodažninė labirinto procedūra ir mitralinio vožtuvo ydos korekcija: vidutinės trukmės pooperacinio stebėjimo rezultatai

Audrius Aidietis1, 2, Kęstutis Ručinskas1, 3, Vytautas Sirvydis1, 3, Paulius Jurkuvėnas2, Arimantas Grebelis1, 3, Germanas Marinskis1, 2, Giedrius Uždavinys1, 3

1Vilniaus universiteto Širdies ligų klinika, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų 2Kardiologijos ir angiologijos centras, 3Širdies chirurgijos centras

Raktažodžiai: prieširdžių virpėjimas, labirinto procedūra, radiodažninė abliacija, mitralinio vožtuvo ydos operacija.

Santrauka. Darbo tikslas. Labirinto (Cox-maze) procedūra – tai visuotinai pripažintas efektyvus chirurginis prieširdžių virpėjimo gydymo metodas. Šio straipsnio tikslas – įvertinti modifikuotos radiodažninės labirinto procedūros efektyvumą bei saugumą atliekant mitralinio vožtuvo operacijas per prieširdžių pertvaros pjūvius. Metodai. 36 ligoniams, sergantiems lėtiniu persistuojančiu arba paroksizminiu prieširdžių virpėjimu, atlikta modifikuota radiodažninė labirinto procedūra naudojant standartinius elektrofiziologinius abliacinius elektrodinius kateterius. 14 (39 proc.) ligonių atliktos mitralinio vožtuvo rekonstrukcijos, 22 (61 proc.) – vožtuvo protezavimo operacijos. 33 (91,6 proc.) ligoniams, koreguojant mitralinio vožtuvo ydą, papildomai atliktos ir kitos chirurginės procedūros.

Rezultatai. Vidutinis dirbtinės kraujotakos laikas – 162±38 min., vidutinis aortos užspaudimo laikas – 98±22 min., papildomas aortos užspaudimo laikas, reikalingas atlikti labirinto procedūrą – 21±3 min. Standartiniai elektrofiziologiniai abliaciniai iš išorės aušinami elektrodai panaudoti 19 ligonių, iš vidaus aušinami – 17. Pooperacinis mirtingumas – 2,8 proc. Septyniems (19,4 proc.) iš 36 pacientų ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu teko implantuoti elektrokardiostimuliatorius (AAI tipo – 6 pacientams, DDD – 1 pacientui) dėl kliniškai reikšmingos bradikardijos. Pacientai stebėti nuo 4 mėn. iki 2,5 metų (vidurkis – 11,2±7,4 mėn.). Stebėjimo laikotarpiu nemirė nė vienas pacientas, neurologinių tromboembolinių komplikacijų neužfiksuota. Nė vienam pacientui iš karto po operacijos nebuvo prieširdžių virpėjimo ar plazdėjimo, tačiau po operacijos 0,5–3 mėnesių laikotarpiu 41,6 proc. (15/36) ligonių prieširdžių virpėjimo / plazdėjimo trumpalaikiai epizodai kartojosi, o dviem ligoniams (5 proc.) radosi lėtinis prieširdžių virpėjimas. Po 12 mėn. 86 proc. (12/14) pacientų prieširdžių virpėjimo nebuvo. Trims ligoniams, stebimiems 30 mėn. po operacijos, išlieka sinusinis ritmas.

Išvados. Modifikuota labirinto procedūra, naudojant standartinius aušinamus elektrofiziologinius abliacinius elektrodinius kateterius, yra efektyvi, saugi kartu atliekant ir mitralinio vožtuvo operacijas.

Adresas susirašinėjimui: A. Aidietis, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Kardiologijos ir angiologijos centras, Santariškių 2, 2021 Vilnius. El. paštas: aidietis@heart.lt

Straipsnis gautas 2003 09 07, priimtas 2003 11 05