Turinys Visas straipsnis lietuvių kalba Full text article in English

Medicina 2004; 40 (4) 386-393

Odos vėžio profilaktika: vaikų mokymo, kaip saugotis žalingo saulės poveikio, programa bei jos veiksmingumo įvertinimas

Vilija Stankevičiūtė, Apolinaras Zaborskis1, Aušra Petrauskienė1, Skaidra Valiukevičienė2

Kauno medicinos universiteto Profilaktinės medicinos katedra, 1Biomedicininių tyrimų institutas, 2Kauno medicinos universiteto klinikų Odos ir venerinių ligų klinika

Raktažodžiai: odos vėžys, profilaktika, saulės poveikis, apsauga nuo saulės, vaikai, sveikatos mokymas.

Santrauka. Darbo tikslas. Įvertinti moksleivių žinias apie žalingą saulės poveikį ir jų buvimo saulėje įpročius, taip pat apie vaikų mokymo, kaip saugotis žalingo saulės poveikio, veiksmingumą.

Autorių parengtos mokomosios programos „Pažinkime saulę“ veiksmingumo tyrime dalyvavo 213 (113 berniukų ir 100 mergaičių) Kauno miesto penktųjų klasių moksleivių. Tiriamieji suskirstyti į eksperimentinę (n=106) ir kontrolinę (n=107) grupes. Tyrimo metodas – anoniminė anketinė apklausa. Apklausos, vykusios prieš įgyvendinant mokomąją programą „Pažinkime saulę“, duomenimis, moksleiviai nelinkę saugotis saulės. Labai įdegę buvo 40,4 proc. moksleivių. Paplūdimyje tris ir daugiau valandų praleidžia 54,0 proc. vaikų, dažniausiai nuo 11 iki 15 val. Ne visi moksleiviai naudoja apsaugos priemones nuo saulės. Daugelis kaitinasi saulėje tik su maudymosi kostiumėliu (70,0 proc.), 56,8 proc. – nešioja kepurę su snapeliu, 57,7 proc. – akinius nuo saulės. Kremu nuo saulės tepasi 18,8 proc. moksleivių, bet, kaip taisyklingai jį naudoti, žino tik 7,3 proc. Antros apklausos, atliktos po to, kai moksleiviai vasaros metu galėjo praktiškai pritaikyti įgytas žinias, duomenimis, eksperimentinės grupės moksleivių žinios, požiūris ir buvimo saulėje įpročiai buvo geresni negu kontrolinės grupės moksleivių. Daug daugiau eksperimentinės (44,1 proc.) negu kontrolinės (8,5 proc.) grupės moksleivių tinkamai naudojo kremą nuo saulės (p<0,05), žinojo, koks kremas geriausias (atitinkamai – 42,3 ir 20,6 proc.; p<0,05), paplūdimyje vilkėjo marškinėlius ilgesnėmis rankovėmis (21,0 proc. ir 7,5 proc.; p<0,05), nešiojo plačiabrylę skrybėlę (37,1 proc. ir 10,4 proc.; p<0,05), akinius nuo saulės (61,9 proc. ir 44,3 proc.; p<0,05). Tyrimo duomenys rodo, jog parengta mokomoji programa yra reikalinga ir veiksminga.

Adresas susirašinėjimui: A. Zaborskis, KMU Biomedicininių tyrimų institutas, Eivenių 4, 3007 Kaunas. El. paštas: socped@kmu.lt

Straipsnis gautas 2004 01 06, priimtas 2004 03 30