Turinys Visas straipsnis lietuvių kalba

Medicina 2004; 40 (4) 379-385

Pirminė kaulų ne Hodgkino limfoma

Vytautas Toliušis, Algimantas Pamerneckas, Algimantas Petrulis, Gintaras Tamulaitis, Giedrius Pilipavičius, Andrėjus Pijadin

Kauno medicinos universiteto klinikų Ortopedijos ir traumatologijos klinika

Raktažodžiai: limfosarkoma, retikulosarkoma, gigantofolikulinė limfoblastoma, hematosarkoma, ne Hodgkino limfoma, pirminė kaulų limfoma, patologinis kaulo lūžis.

Santrauka. Limfomos yra priskiriamos hemoblastozėms – navikams, susiformavusiems iš limfinio ir mielopoezinio audinio. Morfologinį substratą sudaro skirtingų evoliucijos etapų limfinės ląstelės. Kaulų navikinių susirgimų grupėje pirminė kaulų limfoma sudaro apie 2 proc. ir apie 5 proc. visų ekstralimfmazginių limfomų. Vyrai kaulų limfoma serga dažniau. Vyrų ir moterų sergamumo santykis 1,8:1. Dažniausiai pažeidžiami ilgieji kaulai. Chirurginio gydymo tikslas – biopsijos paėmimas ir gresiančio arba įvykusio patologinio lūžio stabili fiksacija. Kaip ir kitų kaulų navikinių ligų atvejais, esant sisteminiam išplitimui siekiama, kad nereikėtų pakartotinės operacijos. Aprašomas klinikinis atvejis. Gydytas 40 metų vyras, kuriam rentgenologiškai diagnozuotas kairiojo šlaunikaulio lūžis, be to, imunohistocheminio tyrimo metu patvirtinta didžiųjų B ląstelių limfoma. Ligoniui atlikta osteosintezė intrameduline vinimi su skersiniu užrakinimu. Nors buvo matomas apie 10 centimetrų dydžio kaulinio audinio defektas, tarpfragmentinio endoprotezo arba osteosintezės intrameduline vinimi su polimerine plastika netaikėme. Tokį pasirinkimą lėmė rentgenologiškai matomi pažeisto kaulo regeneracijos požymiai pagal išilginę kairiojo šlaunikaulio ašį. Ikioperaciniu laikotarpiu spindulinis gydymas neskirtas, siekiant išvengti rentgeno spindulių poveikio pažeisto kaulo regeneraciniams procesams. Skirta sisteminė chemoterapija (aštuoni kursai) pagal CHOP programą. Po 12 gydymo mėnesių, tiriant rentgenologiškai, buvo matomas kaulino audinio defekto užsipildymas.

Adresas susirašinėjimui: V. Toliušis, KMUK Ortopedijos ir traumatologijos klinika, Eivenių 2, 50010 Kaunas. El. paštas: vtoliusis@xxx.lt

Straipsnis gautas 2004 01 19, priimtas 2004 03 30