Turinys Visas straipsnis lietuvių kalba

Medicina 2004; 40 (4) 351-357

Interskaleninė peties nervinio rezginio analgezija ilgalaike bupivakaino infuzija

Ramūnas Tamošiūnas, Rimtautas Gudas1, Aurika Karbonskienė, Irena Marchertienė

Kauno medicinos universiteto klinikų Anesteziologijos klinika, 1Ortopedijos ir traumatologijos klinika

Raktažodžiai: regioninė anestezija, interskaleninė blokada, peties nervinis rezginys, peties operacija.

Santrauka. Tyrimo tikslas. Įvertinti ilgalaikės interskaleninės peties nervinio rezginio analgezijos efektyvumą taikant 0,15 proc. bupivakaino infuziją.

Tyrimo metodai. Ištirta 80 pacientų, kuriems atliktos peties sąnario srities operacijos. Iki operacijos visiems pacientams atlikta interskaleninė peties nervinio rezginio blokada bei įstatytas kateteris pooperacinei peties nervinio rezginio analgezijai. Atsitiktinės atrankos būdu pacientai suskirstyti į grupes, kuriose skirta viena iš dviejų skirtingų (pacientui ir tyrėjui nežinomų) pooperacinių infuzijų: 0,9 proc. izotoninio druskos tirpalo (placebo grupė) arba 0,15 proc. bupivakaino 10 ml/val. infuzija. Visų pacientų prašyta įvertinti pooperacinio skausmo malšinimą naudojant vizualinę analogijos skalę ramybėje ir judesių per peties sąnarį metu. Registruoti pagrindiniai gyvybinių organizmo funkcijų parametrai, pašaliniai reiškiniai ir komplikacijos, operacijos trukmė bei pobūdis, papildomų analgetikų poreikis.

Rezultatai. Reikšmingai efektyviau skausmas kontroliuojamas bupivakaino grupės pacientams (p<0,0001) tiek ramybėje, tiek ir judesių metu (išskyrus 4 ir 6 val. po peties nervinio rezginio blokados), papildomų analgetikų poreikis šios grupės ligoniams taip pat buvo mažesnis. Pagrindiniai gyvybinių organizmo funkcijų parametrai, šalutiniai reiškiniai (išskyrus dažnesnį operuotos rankos silpnumą bupivakaino grupėje) grupėse pacientų nesiskyrė. Bupivakaino grupės pacientai nurodė didesnį pasitenkinimą pooperaciniu skausmo malšinimu.

Išvados. Ilgalaikė interskaleninė peties nervinio rezginio analgezija yra saugus, be to, efektyvesnis pooperacinio skausmo malšinimo metodas palyginti su įprastine sistemine analgezija.

Adresas susirašinėjimui: R. Tamošiūnas, KMUK Anesteziologijos klinika, Eivenių 2, 50010 Kaunas. El. paštas: ramunas@kmu.lt

Straipsnis gautas 2004 02 26, priimtas 2004 03 30