Turinys Visas straipsnis lietuvių kalba

Medicina 2004; 40 (4) 327-331

Čiurnos sąnario endoprotezavimo ankstyvieji rezultatai

Šarūnas Tarasevičius, Rimantas Tarasevičius1, Romas Jonas Kalesinskas, Vinsas Janušonis1

Kauno medicinos universiteto klinikų Ortopedijos ir traumatologijos klinika 1Klaipėdos ligoninės Sąnarių implantacijos centras

Raktažodžiai: čiurnos sąnario artritas, čiurnos endoprotezavimas.

Santrauka. Darbo tikslas. Įvertinti čiurnos sąnario endoprotezavimą, kaip gydymo metodą, čiurnos sąnario artrozei gydyti. Išanalizuoti ankstyvuosius rezultatus po čiurnos sąnario endoprotezavimo. Įvertinti komplikacijas ir ieškoti būdų, kaip jų išvengti. Tyrimo medžiaga ir metodai. Ištirti 18 ligonių (iš 23 operuotų), kuriems 1998–2003 metais atliktos čiurnos sąnario endoprotezavimo operacijos. Visiems ligoniams implantuotas becementis STAR (WLink, Germany) endoprotezas. Ligoniai buvo konsultuojami ir įvertinta jų būklė remiantis modifikuota čiurnos sąnario vertinimo anketa, kuri parengta pagal Amerikos pėdos ir čiurnos ortopedų asociacijos pavyzdį. Nustatytos pooperacinės ankstyvosios ir vėlyvosios komplikacijos. Rezultatai. Geri ir labai geri rezultatai konstatuoti 9 (50 proc.) ligoniams, patenkinami – 6 (33 proc.), blogi – 2 (12 proc.), labai blogi – 1 (5 proc.). Komplikacijų radosi 11 ligonių (61 proc.): 4 ligoniai skundėsi jutimų sutrikimais pėdoje, 2 – sunkiai gijo pooperacinė žaizda, 3 – skundėsi dorzalinės fleksijos nepakankamumu, 1 ligoniui atlikta čiurnos sąnario artrodezė dėl intarpo išnirimo. Išvados. Čiurnos sąnario endoprotezavimas – alternatyva čiurnos sąnario artrodezei gydant potrauminį čiurnos sąnario artritą. Rezultatai po čiurnos sąnario endoprotezavimo operacijų neprilygsta standartinių klubo ar kelio endoprotezavimo operacijų rezultatams. Operacinė technika – svarbus veiksnys, turintis įtakos ankstyviesiems pooperaciniams rezultatams. Tiksliai parinktos indikacijos operacijai mažina komplikacijų skaičių.

Adresas susirašinėjimui: Š. Tarasevičius, Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinė ligoninė, Laisvės al. 17, 44320 Kaunas. El. paštas: sarast@takas.lt

Straipsnis gautas 2004 03 01, priimtas 2004 03 30