Turinys Visas straipsnis lietuvių kalba

Medicina 2004; 40 (4) 320-326

Įkalama intramedulinė vinis su skersiniu sutvirtinimu (pirmoji didesnė klinikinė patirtis Lietuvoje)

Algimantas Pamerneckas, Algimantas Petrulis, Giedrius Pilipavičius, Gintaras Tamulaitis, Vytautas Toliušis

Kauno medicinos universiteto klinikų Ortopedijos ir traumatologijos klinika

Raktažodžiai: kaulo lūžis, stabilioji osteosintezė, intramedulinė vinis, dauginė trauma.

Santrauka. Kojų ilgųjų kaulų kūno lūžiai – vieni dažniausių. Ribotas implantų pasirinkimas Lietuvoje, gydant šiuos lūžius, neretai lemia nepatenkinamus gydymo rezultatus, be to, turi įtakos komplikacijų radimuisi. Intramedulinė vinis su skersinio sutvirtinimo sraigtais užtikrina stabilią lūžgalių fiksaciją, todėl galima labai anksti pradėti traumuotos galūnės reabilitaciją, mažina pooperacines komplikacijas, trumpina gydymo stacionare laiką. Metodas patogus ir priimtinas ligoniui, tinkamas ligonių, kuriems nustatoma dauginių sužalojimų, gydymui. Pateikiama pirmųjų 50-ties tokių operacijų, atliktų Kauno medicinos universiteto klinikų Ortopedijos ir traumatologijos klinikoje, gydant kojų ilgųjų kaulų lūžius, patirtis bei gydymo rezultatai.

Adresas susirašinėjimui: A. Pamerneckas, KMUK Ortopedijos ir traumatologijos klinika, Eivenių 2, 50010 Kaunas. El. paštas: alpa@kmu.lt

Straipsnis gautas 2003 10 20, priimtas 2004 03 31