Turinys Visas straipsnis lietuvių kalba

Medicina 2004; 40 (4) 315-319

Revizinių sąnarinės kremzlės pažeidimų chirurginio gydymo rezultatų įvertinimas

Rimtautas Gudas

Kauno medicinos universiteto klinikų Ortopedijos ir traumatologijos klinika

Raktažodžiai: sąnarinės kremzlės pažeidimai, revizinės operacijos.

Santrauka. 2000–2003 metais Kauno medicinos universiteto klinikų Ortopedijos ir traumatologijos klinikoje atliktos 24 revizinės autologinės kaulo ir kremzlės mozaikinės transplantacijos po nesėkmingų pirminių sąnarinės kremzlės operacijų praėjus vidutiniškai 13,2 mėnesio. Ligonių amžiaus vidurkis revizinių operacijų metu buvo 31,4 metų (nuo 18 iki 54 metų). Prieš revizines operacijas ir po jų užpildytos specialios ICRS (International cartilage repair society) ir modifikuotos HSS (Hospital for Special Surgery) anketos, ligoniai ištirti rentgenologiškai. Revizinių operacijų metu įvertintas artroskopinis sąnarinės kremzlės vaizdas bei pažeidimo pasikeitimo laipsnis, paimtos kremzlės ir kaulo biopsijos. Histologiškai įvertintas subchondrinio kaulo ir kremzlės vientisumas bei kremzlinio audinio struktūra.

Praėjus vidutiniškai 13,2 mėnesio po revizinių autologinių kaulo ir kremzlės transplantacijų operacijų, nustatytas statistiškai reikšmingas klinikinių rezultatų pagerėjimas vertintas remiantis ICRS ir HSS anketomis (p<0,005; p<0,001).

Adresas susirašinėjimui: R. Gudas, KMUK Ortopedijos ir traumatologijos klinika, Eivenių 2, 50010 Kaunas. El. paštas: rimtautasg@yahoo.com

Straipsnis gautas 2004 03 01, priimtas 2004 03 30